در باره رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

Image

هدف از ایجاد رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان هيچ گاهی برضد هموطنان عزیز ما فعالیت نخواهد کرد بلکه انتقاد سازنده و پیش کش نمودند طرح های سازنده را بخاطر اصلاح نظام را وظیفه ایمانی و وجدانی خویش می داند. رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان بخاطر ذهنت سازی و بيداري ملت از خواب غفلت می باشد. رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان خواهان حمايت همه‌ ملت رنجدیده می باشد.

ریس رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

Image