پلان نشرات رادیو آنلاین حزب‌ همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

سلام هموطنان عزیز 
پلان نشرات رادیو آنلاین حزب‌ همبستگی مردم سعادتمند افغانستان قرار ذیل است.
نشر خبر های داخلی و خارجی بوقت و زمانش پشو _ فارسی
روز سه بار
از ساعت ۸ صبح الا ۱۰ صبح اهنگ های فرماشی
آهنگ گلچين از ساعت ۱۰ بجه صبح ۱۱ بجه قبل از ظهر
از ساعت ۱۱ بجه قبل از ظهر الا یک بجه ظهر بحث های سياسی از شخصیت ها با احساس کشور، صحبت های تاریخی ماندگار شهید زنده یاد داکتر نجیب آلله.
از ساعت یک بجه ظهر الا ۲ بعد از،ظهر اهنگ های فرماشی دوستان نشر میشود .
از ساعت ۲ الا ۶ بعد از ظهر اهنگ های گلچين ، پارچه های تمثیلی نشر می‌شود.
از ساعت ۶ بعد از ظهر الا ۸ شب فلم هندي دوبله شده به زبان فارسی نشر می‌شود شود
از ساعت ۸ شب الا ۹ شب تکرار بحث های سیاسی.
از ساعت ۹ شب الا ۱۱ شب اهنگ های گلچين.
از ساعت ۱۱ بجه شب الا ۸ بجه صبح اهنگ های گلچين هندي بیاد از خاطرات نشر می‌شود.

پیشنهادات سازنده‌ دوستان محترم به کمال میل پذیرفته می شود.
رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان از شما و در خدمت شما قرار خواهد داشت
باید تذکر داد که ساعت های ذکر شده است بوقت اروپا می باشد